Model Explorer (GUI)

Pokretanje Msc klasifikatora sa parametrom visualize postavljenim na true pokrenut će Model Explorer GUI. Iz njega je moguće pregledavati strukture modela, vizualizirati njihove veze, ispisivati koeficijente, provjeravati pogreške i dohvatiti njihov algebarski zapis.

Lebdjenje mišom preko čvora omogućit će njegov pregled - pogreške će se pojaviti na desnoj strani a njegova polinomska formula na dnu. Klik na čvor će ga označiti. Ukoliko je označeno više čvorova, pritiskom na Cycle može se ciklički prolaziti kroz njih. Zoom klizačem s desne može se podešavati pogled.