Regresija metodom najmanjih kvadrata

Razmotrimo polinom drugog stupnja, nelinearnu izlaznu funkciju mrežnog čvora, čije koeficijente određujemo regresijskom analizom kako bismo uz minimalnu kvadratnu pogrešku preslikali ulazne regresore i u ciljnu funkciju :


Greška aproksimacije definira se kao


Minimalna pogreška dobije se za a koje je rješenje sustava jednadžbi


sa sumacijama po svim primjerima.

Pogreška najmanjih kvadrata može se ocijeniti na validacijskom skupu podataka na slijedeći način