Projekt

wGMDH je open-source implementacija Group Method of Data Handling algoritama napisana u Java-i, pripremljena za upotrebu uz Weka-u.

Prikazani rezultati nastali su u okviru projekta primjene informacijske tehnologije br. 2008-060 uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.