Iteracija

Najprije se skup čvorova proširi dodavanjem i-1-vog sloja u skup.

i-ti sloj formira se na slijedeći način:

tj. svaki se čvor iz i-1-vog sloja kombinira pojedinačno sa svim preostalim čvorovima iz i-1-vog sloja kao i sa svakim čvorom iz skupa, kako bi se generirao novi čvor na i-tom sloju, pri čemu se koeficijenti polinoma novog čvora određuju L-2 regresijom na skupu za učenje.

Zatim se reducira broj čvorova kako bi se suzio prostor pretraživanja. To se postiže uvođenjem prikladne mjere dobrote modela koja se procjenjuje na validacijskom skupu podataka za svaki čvor , te se zadržava samo n čvorova koji najbolje zadovoljavaju mjeru dobrote; . Ostali čvorovi zanemaruju se te se tako prostor pretraživanja ograničava na širinu n.