Inicijalizacija

Umjesto detaljnijeg pretraživanja ogromnog prostora mogućih rješenja, fiksiran je broj čvorova po slojevima kako bi se pretraživanje ograničilo po širini. Čvorovi su organzirani po slojevima, počevši od 0-tog sloja koji se sastoji samo od regresorskih čvorova. Označimo s i-ti čvor l-tog sloja, spojenog na ulaze i . Označimo čvorove na l-tom sloju sa , tj.

pri čemu  označava broj čvorova po sloju, tj. širinu pretraživanja.

Označimo s  skup svih čvorova zadržanih po svim slojevima ispod i-tog sloja. Algoritam započinje s praznim skupom čvorova i s nultim slojem, slojem regresorskih čvorova, koji nisu uključeni u skup.

Zatim slijedi iterativni dio algoritma.