Izentropski eksponent prirodnog plina

Ovaj primjer izgrađen je na Ie1_6_20k.arff skupu podataka, dobivenom slučajnim uzorkovanjem iz relacija koje opisuju izentropski eksponent prirodnog plina prema ISO-20765-1.

wGMDH je bio pokrenut sa standardnim parametrima, koristeći optimalnu dubinu mreže dobivenu krosvalidacijom sa 10 preklopa.

Preko grafičkog sučelja možeš pregledavati sve modele koji su algoritmu pogodni za gradnju složenijih modela. Najbolji od modela, koji je ujedno i izlaz wGMDH klasifikatora, nalazi se s lijeve strane najgornjeg sloja.