benzo32 skup podataka

Ovaj primjer koristi benzo32.arff skup podataka iz publikacije Harrison et al. [1].

wGMDH je bio pokrenut sa standardnim parametrima, koristeći optimalnu dubinu mreže dobivenu krosvalidacijom sa 10 preklopa.

Preko grafičkog sučelja možeš pregledavati sve modele koji su algoritmu pogodni za gradnju složenijih modela. Najbolji od modela, koji je ujedno i izlaz wGMDH klasifikatora, nalazi se s lijeve strane najgornjeg sloja.

 

[1]   Harrison,P.W. and Barlin,G.B. and Davies,L.P. and Ireland,S.J. and Matyus,P. and Wong,M.G., Syntheses, pharmacological evaluation and molecular modelling of substituted 6-alkoxyimidazo[1,2-b]pyridazines as new ligands for the benzodiazepine receptor, European Journal of Medicinal Chemistry, (31), 1996, 651-662